Home   Informatie   Bestuur   Jaarlijkse barbecue   Contact   Gastenboek

Secretaris

Laura Hulst

Kremersheerd 4
9737 PA Groningen
Tel. 050-5425190
ladihu@hotmail.nl


Functie Omschrijving

- Het aannemen van nieuwe leden.

- Opmaken van het secretariaatsjaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering.

- Het verzorgen van de in- en uitgaande post.

- Het bijhouden van het ledenbestand en het periodiek verspreiden hiervan onder train(st)ers en bestuursleden.

- Notuleert de vergaderingen en verzendt de notulen.
MijneigenWeb.nl