Home   Informatie   Bestuur   Jaarlijkse barbecue   Contact   Gastenboek

Voorzitter

Betty Wieringa

Boeiersingel 12
9745 CB Groningen
Tel. 050-5565600
bettyjan@online.nl


Functie omschrijving

- Leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene le-
denvergadering

- Zorgt in onderling overleg voor een goede taakverdeling
binnen het bestuur.

- Onderhoudt contacten met de train(st)ers.

- Bezoekt indien nodig recepties t.g.v. jubilea van zuster-
verenigingen enz.

- Tracht in conflict situaties de zaken waar het om gaat
zo goed mogelijk op te lossen d.m.v. gesprekken met de
betrokkenen. Dit kunnen bestuursleden, train(st)ers,
ouders maar ook anderen zijn die bij de vereniging zijn
betrokken.

- Tracht in goed onderling overleg met andere bestuursleden
en de train(st)ers de vereniging zo goed mogelijk naar
buiten toe te presenteren

MijneigenWeb.nl